Privacyverklaring

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op Regelassistent.nu . De website regelassistent.nu word beheerd door Yaroon’s, gevestigd te Zundert.

Regelassistent.nu respecteert uw privacy, erkent uw behoefte aan controle over persoonlijke gegevens en behandelt uw gegevens vertrouwelijk. Dit doen we door ons strikt te houden aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast vinden wij het belangrijk om u op de hoogte te stellen van de manier waarop wij uw gegevens verwerken.

Deze privacy- en cookie-verklaring vormt het uitgangspunt voor de verwerking van alle gegevens die zijn verkregen op basis van uw gebruik van deze website.

Aard en doeleinden van de verwerking

Regelassistent.nu en Google Analytics registreren gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat bijvoorbeeld om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s, eigenschappen van de gebruikte webbrowsers, locatiegegevens en andere communicatiegegevens. Deze gegevens zijn voor intern gebruik,. Deze worden niet doorgegeven aan derden, anders dan die in de cookieverklaring worden genoemd.
De gegevens die worden verzameld gebruiken we om:

  • u in staat te stellen optimaal gebruik van onze website te maken;
  • een beter beeld te krijgen van de interesses van gebruikers die de website bezoeken;
  • met u te communiceren over producten en diensten die voor jou interessant kunnen zijn;
  • oneigenlijk gebruik van onze website tegen te gaan.

We verzamelen en gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we daarvoor van tevoren je toestemming hebben gekregen. De informatie wordt niet met derden gedeeld.

Zoals hierboven beschreven, kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wanneer u zich aanmeldt voor een dienst vragen we om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Regelassistent.nu of die van een derde partij.

Wanneer u een e-mail of andere bericht naar ons stuurt, is het mogelijk dat we je bericht bewaren. Soms vragen wij naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vraag te beantwoorden of aan uw verzoek te voldoen. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Regelassistent.nu of die van een derde partij.

Cookieverklaring

 

Regelassistent.nu beschouwt een adequate beveiliging van gegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid. We nemen dan ook fysieke, technische, elektronische, organisatorische en contractuele maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt.

Inzage en correctie

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens heb je recht op inzage in de gegevens die wij van jou verwerken en eventuele correctie hiervan. Indien je van deze rechten gebruik wenst te maken of vragen hebt over de manier waarop Regelassistent.nu jouw gegevens verwerkt, kun je contact opnemen via info@Regelassistent.nu.

Verwijderen gegevens

Mocht het zo zijn dat u wil dat uw gegevens worden verwijderd, stuur ons dan een verzoek om de gegevens te verwijderen via info@Regelassistent.nu.

Wijzigingen

Deze privacy- en cookieverklaring is afgestemd op het gebruik van én de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig de privacy- en cookieverklaring te raadplegen.

Vragen?

Als u vragen hebt over deze privacy- en cookieverklaring, neem dan contact op via info@Regelassistent.nu.

Waar over assistent gesproken wordt, wordt ook assistente bedoeld en vice versa.